Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Tư pháp (173 thủ tục)

 • 1
  Đăng ký hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  Sở Tư pháp
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của Tổ chức hành nghề Luật sư trong nước (thay đổi trụ sở, lĩnh vực hành nghề, tên, chi nhánh, danh sách luật sư thành viên và các nội dung khác)
  Sở Tư pháp
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng
  Sở Tư pháp TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (trường hợp miễn tập sự)
  Sở Tư pháp TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (trường hợp tập sự)
  Sở Tư pháp TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)
  Sở Tư pháp TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng