NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!
Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Tư pháp (151 thủ tục)

 • 1
  Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế
  Sở Tư pháp
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế
  Sở Tư pháp
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Sao lục (cấp bản sao) văn bản công chứng
  Sở Tư pháp
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Công chứng hợp đồng, giao dịch khác
  Sở Tư pháp
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
  Sở Tư pháp
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thuê tài sản khác
  Sở Tư pháp
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

9543939