Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công UBND phường Hòa Minh (101 thủ tục)

 • 1
  Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)
  UBND các phường, xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Cấp giấy chứng nhận biển số nhà.
  UBND các phường, xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
  UBND các phường, xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)
  UBND các phường, xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật
  UBND các phường, xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên (UBND phường, xã)
  UBND các phường, xã
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng