Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Thông tin và Truyền thông (39 thủ tục)

 • 1
  Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)
  Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính (phạm vi nội tỉnh)
  Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Cấp đổi/cấp lại Giấy phép hoạt động in
  Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
  Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
  Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Cấp Giấy phép bưu chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng