Kính đề nghị người dân, doanh nghiệp ủng hộ, đồng lòng triển khai các chỉ đạo của tp. Đà Nẵng và Chính phủ trong phòng tránh Covid 19. Khuyến nghị cài Ứng dụng Bluezone trên điện thoại để có thông tin lây nhiễm. Chi tiết vui lòng liên hệ *1022.
Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Thông tin và Truyền thông (39 thủ tục)

 • 1
  Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN nhưng không yêu cầu phải lập dự án
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế thi công dự án CNTT, BCVT
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Phê duyệt phương án triển khai tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

8223096