Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Thông tin và Truyền thông (60 thủ tục )

 • 1
  Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Xác nhận thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten không cồng kềnh
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán dự án CNTT
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

11277904