Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Thông tin và Truyền thông (62 thủ tục )

 • 1
  Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) (mức độ 4)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) (mức độ 4)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn NSNN (mức độ 4)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Xác nhận thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten không cồng kềnh (mức độ 4)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (mức độ 4)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) (mức độ 4)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36214551