Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công UBND phường An Hải Đông (118 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (mức độ 4)
  UBND phường xã
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (mức độ 4)
  UBND phường xã
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Đăng ký khai sinh (mức độ 4)
  UBND phường xã
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Đăng ký kết hôn (mức độ 4)
  UBND phường xã
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Đăng ký khai tử (mức độ 4)
  UBND phường xã
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (mức độ 4)
  UBND phường xã
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46853776