Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công UBND phường An Hải Đông (106 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Toàn trình)
  UBND phường xã
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (Toàn trình)
  UBND phường xã
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Đăng ký khai sinh (Toàn trình)
  UBND phường xã
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Đăng ký kết hôn (Toàn trình)
  UBND phường xã
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (UBND phường xã) (Toàn trình)
  UBND phường xã
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Đăng ký khai tử (Toàn trình)
  UBND phường xã
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60000692