Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công UBND phường An Hải Đông (115 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  UBND phường xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
  UBND phường xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Đăng ký khai sinh
  UBND phường xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Đăng ký kết hôn
  UBND phường xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Đăng ký khai tử
  UBND phường xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Đăng ký lại khai sinh
  UBND phường xã
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

11988616