Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công UBND quận Sơn Trà

 • 1
  Thẩm định Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán (công trình thiết kế ba bước) hoặc Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (công trình thiết kế hai bước) đối với công trình cấp III, IV do quận, huyện quản lý
  UBND các quận, huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
  UBND các quận, huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
  UBND các quận, huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
  UBND các quận, huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
  UBND các quận, huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  UBND các quận, huyện
  Xem DV mức 1, 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng