Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công UBND quận Sơn Trà (232 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (Toàn trình)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế (Toàn trình)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Toàn trình)
  Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (Toàn trình)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (Toàn trình)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Toàn trình)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

59996971