Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công UBND quận Ngũ Hành Sơn (255 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (mức độ 3)
  Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46856226