Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công UBND quận Ngũ Hành Sơn (242 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
  UBND quận huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế
  UBND quận huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  UBND quận huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  UBND quận huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Thủ tục thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
  UBND quận huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
  UBND quận huyện
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

10770922