Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Du lịch (12 thủ tục)

 • 1
  Cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
  Sở Du lịch
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
  Sở Du lịch
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
  Sở Du lịch
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Cấp mới, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
  Sở Du lịch
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm và chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
  Sở Du lịch
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 03 sao cho khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định mới và tái thẩm định)
  Sở Du lịch
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng