Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Du lịch (26 thủ tục )

 • 1
  Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
  Sở Du lịch
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
  Sở Du lịch
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
  Sở Du lịch
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
  Sở Du lịch
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
  Sở Du lịch
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)
  Sở Du lịch
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

10770797