Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Nội vụ (84 thủ tục)

 • 1
  Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ trường hợp xét tuyển đặc cách)
  Sở Nội vụ TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Cho ý kiến đối với hồ sơ thôi việc của đối tượng được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
  Sở Nội vụ TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Xét chuyển cán bộ, công chức phường, xã thành công chức quận, huyện
  Sở Nội vụ TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Chuyển ngạch và xếp lương do thay đổi vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ (đối với hồ sơ riêng lẻ)
  Sở Nội vụ TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức phường, xã không qua thi
  Sở Nội vụ TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Thẩm định xếp lại lương cho cán bộ, công chức phường, xã
  Sở Nội vụ TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng