Kính đề nghị người dân, doanh nghiệp ủng hộ, đồng lòng triển khai các chỉ đạo của tp. Đà Nẵng và Chính phủ trong phòng tránh Covid 19. Khuyến nghị cài Ứng dụng Bluezone trên điện thoại để có thông tin lây nhiễm. Chi tiết vui lòng liên hệ *1022.
Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Văn hóa và Thể thao (112 thủ tục)

 • 1
  Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao, điều chỉnh giảm danh mục hoạt động thể thao kinh doanh
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Thủ tục xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

8325697