Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Văn hóa và Thể thao (98 thủ tục )

 • 1
  Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

11309752