Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Văn hóa và Thể thao (48 thủ tục)

 • 1
  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Cấp giấy phép hoạt động vũ trường
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại địa phương và đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Công nhận Ban vận động thành lập Hội (Liên đoàn, Hiệp hội, Câu lạc bộ) thể dục thể thao có phạm vi hoạt động trong thành phố
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng