Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Văn hóa và Thể thao (98 thủ tục )

 • 1
  Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, phướn (mức độ 4)
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo (mức độ 4)
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (mức độ 4)
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (mức độ 4)
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (mức độ 4)
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (mức độ 4)
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20994687