Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Công Thương (102 thủ tục)

 • 1
  Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Dịch vụ công trực tuyến mức 3)
  Sở Công thương TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Sở Công Thương)
  Sở Công thương TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
  Sở Công thương TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
  Sở Công thương TP Đà Nẵng
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng