Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Công Thương (124 thủ tục )

 • 1
  Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

11989175