Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Công Thương (96 thủ tục)

 • 1
  Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình điện, điện chiếu sáng
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
  Sở Công Thương
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

9988726