Thông báo khẩn! Sở y tế thành phố Đà Nẵng xin thông báo! Những người có tham dự Đám cưới của MC Đ.X.K tại nhà hàng tiệc cưới Phì Lũ 3, khu Nhà hàng tiệc cưới vào lúc 17g.30 phút ngày 01/5/2021 thì liên hệ ngay y tế địa phương gần nhất để hỗ trợ và tư vấn.
Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (41 thủ tục )

 • 1
  Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (mức độ 4)
  Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP) ) (mức độ 4)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

12537672