Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (45 thủ tục )

 • 1
  Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (mức độ 4)
  Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (mức độ 4)
  Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý (mức độ 4)
  Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Lấy ý kiến chủ trương đầu tư dự án lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (mức độ 4)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý (mức độ 4)
  Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Thực hiện chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất/một phần dự án/quyền sử dụng đất (mức độ 4)
  Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46855122