Kính đề nghị người dân, doanh nghiệp ủng hộ, đồng lòng triển khai các chỉ đạo của tp. Đà Nẵng và Chính phủ trong phòng tránh Covid 19. Khuyến nghị cài Ứng dụng Bluezone trên điện thoại để có thông tin lây nhiễm. Chi tiết vui lòng liên hệ *1022.
Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Khoa học và Công nghệ (24 thủ tục)

 • 1
  Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

8322263