Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Khoa học và Công nghệ (37 thủ tục )

 • 1
  Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của thành phố
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

10770847