Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Khoa học và Công nghệ (23 thủ tục)

 • 1
  Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Cấp Giấy xác nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng