Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Khoa học và Công nghệ (50 thủ tục )

 • 1
  Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (mức độ 4)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng (mức độ 4)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (mức độ 4)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (mức độ 4)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến (mức độ 4)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của thành phố (mức độ 4)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36214116