Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Xây dựng (49 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
  Sở Xây dựng
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III
  Sở Xây dựng
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng
  Sở Xây dựng
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Cấp phép đấu nối chiếu sáng công cộng
  Sở Xây dựng
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng
  Sở Xây dựng
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP)
  Sở Xây dựng
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

10771087