CẢNH BÁO ATTT: Nếu AC có nhận mail kèm theo file có tên “Lich truc le 30-4 và 1-5.xls” thì KHÔNG MỞ vì file này có chứa MÃ ĐỘC. AC chuyển về địa chỉ chanthurac@danang.gov.vn để bộ phận kỹ thuật xử lý.
Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Xây dựng (41 thủ tục)

 • 1
  Cấp phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng
  Sở Xây dựng
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, khảo sát xây dựng
  Sở Xây dựng
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Cấp giấy phép xây dựng
  Sở Xây dựng
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
  Sở Xây dựng
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Cấp mới/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với các lĩnh vực sau đây: khảo sát xây dựng; lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.
  Sở Xây dựng
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
  Sở Xây dựng
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

330837