CẢNH BÁO ATTT: Nếu AC có nhận mail kèm theo file có tên “Lich truc le 30-4 và 1-5.xls” thì KHÔNG MỞ vì file này có chứa MÃ ĐỘC. AC chuyển về địa chỉ chanthurac@danang.gov.vn để bộ phận kỹ thuật xử lý.
Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công UBND huyện Hòa Vang (179 thủ tục)

 • 1
  Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
  UBND quận huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
  UBND quận huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  UBND quận huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
  UBND quận huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
  UBND quận huyện
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Thẩm định Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán (công trình thiết kế ba bước) hoặc Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (công trình thiết kế hai bước) đối với công trình cấp III, IV do quận, huyện quản lý
  UBND quận huyện
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

847375