Hệ thống đăng ký thông tin tiêm chủng Vắc-xin Covid-19 tạm thời ngưng tiếp nhận thông tin đăng ký. Vui lòng thử lại sau. Xin cảm ơn!

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

38463129