Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Xây dựng (51 thủ tục )

 • 1
  Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (hoặc cấp lại đối với trường hợp hết hạn) (mức độ 4)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (mức độ 4)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (mức độ 4)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh (mức độ 4)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP) (mức độ 4)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) (mức độ 4)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42438553