Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Xây dựng (60 thủ tục )

 • 1
  Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (hoặc cấp lại đối với trường hợp hết hạn) (Toàn trình)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp chứng chỉ HÀNH NGHỀ hoạt động xây dựng LẦN ĐẦU hạng II, III (Toàn trình)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng (Toàn trình)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh (Toàn trình)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 26 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021) (Toàn trình)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh (thẩm định của người quyết định đầu tư và của cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại Điều 57 và 58 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 14 và 15 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và Điều 12, 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; thẩm định điều chỉnh tại Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021) (Toàn trình)
  Sở Xây dựng
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

52192669