Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công UBND quận Hải Châu (247 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (mức độ 4)
  Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42321079