Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Văn hóa và Thể thao (99 thủ tục )

 • 1
  Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, phướn (mức độ 4)
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo (mức độ 4)
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) (mức độ 4)
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (mức độ 4)
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn (mức độ 4)
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (mức độ 4)
  Sở Văn hóa và Thể thao
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42438247