Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Công Thương (125 thủ tục )

 • 1
  Thông báo hoạt động khuyến mại (mức độ 4)
  Sở Công Thương
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mức độ 4)
  Sở Công Thương
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (mức độ 4)
  Sở Công Thương
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (mức độ 4)
  Sở Công Thương
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương (mức độ 4)
  Sở Công Thương
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mức độ 4)
  Sở Công Thương
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36114986