Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Giao thông Vận tải (88 thủ tục )

 • 1
  Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải vào đường cấm; dừng, đỗ xe tại khu vực cấm (mức độ 4)
  Sở Giao thông vận tải
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp Giấy phép thi công lắp đặt công trình (mức độ 4)
  Sở Giao thông vận tải
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (mức độ 4)
  Sở Giao thông Vận tải
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp lại Giấy phép xe tập lái (mức độ 4)
  Sở Giao thông Vận tải
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Phê duyệt Hồ sơ dự toán; Thẩm định hoặc Thẩm định và Phê duyệt Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật điều chỉnh (Thuộc nguồn vốn sự nghiệp hoặc nguồn vốn ủy quyền quản lý của trung ương hoặc nguồn vốn ATGT) (mức độ 4)
  Sở Giao thông vận tải
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè (mức độ 4)
  Sở Giao thông vận tải
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42434176