Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Lao động Thương binh và Xã hội (90 thủ tục )

 • 1
  Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (mức độ 4)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (mức độ 4)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp (mức độ 4)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (mức độ 4)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (mức độ 4)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Tiếp nhận Thỏa ước Lao động tập thể (mức độ 4)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46858419