Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Lao động Thương binh và Xã hội (60 thủ tục )

 • 1
  Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Toàn trình)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Toàn trình)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp (Toàn trình)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Toàn trình)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Toàn trình)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Toàn trình)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60010262