Phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ ĐVSN được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức)

Mã thủ tục 1.009243
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ ĐVSN được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức).
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này và nộp trực tuyến (đối với các hồ sơ đã xây dựng dịch vụ công mức 3, 4) hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ).
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ và tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu hồ sơ chưa đảm bảo).
Bước 3: Sở Nội vụ giải quyết hồ sơ hoặc tham mưu cơ quan cấp trên giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Cơ quan, đơn vị đến Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ nhận kết quả hoặc nhận qua đường bưu chính công ích (nếu đăng ký sử dụng dịch vụ) theo thời hạn hẹn trả quy định.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - 10 ngày làm việc (đối với hồ sơ dưới 10 chỉ tiêu tuyển dụng); - 15 ngày làm việc (đối với hồ sơ dưới 50 chỉ tiêu tuyển dụng); - 20 ngày làm việc (đối với hồ sơ trên 50 chỉ tiêu tuyển dụng);: Khác
Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Trực tuyến - 10 ngày làm việc (đối với hồ sơ dưới 10 chỉ tiêu tuyển dụng); - 15 ngày làm việc (đối với hồ sơ dưới 50 chỉ tiêu tuyển dụng); - 20 ngày làm việc (đối với hồ sơ trên 50 chỉ tiêu tuyển dụng);: Khác
Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dichvucong.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính - 10 ngày làm việc (đối với hồ sơ dưới 10 chỉ tiêu tuyển dụng); - 15 ngày làm việc (đối với hồ sơ dưới 50 chỉ tiêu tuyển dụng); - 20 ngày làm việc (đối với hồ sơ trên 50 chỉ tiêu tuyển dụng);: Khác
Nộp hồ sơ qua đường bưu chính đến Bộ phậnTiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Văn bản của sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện đề nghị phê duyệt kết quả tuyển dụng (Mẫu văn bản đề nghị phê duyệt kết quả tuyển dụng kèm theo Phụ lục VI Hướng dẫn số 451/HD-SNV ngày 18/02/2019 của Sở Nội vụ danh sách đề nghị phê duyệt bao gồm cả trường hợp trúng tuyển và không trúng tuyển); Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Thông báo tuyển dụng viên chức đăng trên website của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và trên phương tiện thông tin đại chúng (kèm theo bản sao bài báo có đăng thông báo tuyển dụng hoặc hóa đơn thanh toán lệ phí đăng thông báo tuyển dụng); Bản chính: 1
Bản sao: 1
3. Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát, các ban giúp việc của Hội đồng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Các biên bản của Hội đồng tuyển dụng và các ban giúp việc hội đồng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Thông báo kèm theo danh sách niêm yết người đủ điều kiện dự tuyển; thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển; Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức kèm theo bảng tổng hợp kết quả tuyển dụng viên chức và dự kiến người trúng tuyển; Bản chính: 1
Bản sao: 0
7. Bản photo Phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển. Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức, viên chứcTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
Cơ quan có thẩm quyền Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Các cơ quan, tổ chức liên quan
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
04/2015/TT-BNV Thông tư 2015-08-31 Bộ Nội vụ
15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 2012-12-25 Bộ Nội vụ
03/2019/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 2019-05-14 Bộ Nội vụ
161/2018/NĐ-CP Nghị định 2018-11-29 Chính phủ
58/2010/QH12 Luật Viên chức 2010-11-15 Quốc Hội
07/2017/QĐ-UBND Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý 2017-03-08 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện đúng theo quy trình và thời gian quy định tại kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được Sở Nội vụ phê duyệt và theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

34706083