Tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức

Mã thủ tục 1.009264
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức.
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này và nộp trực tuyến (đối với các hồ sơ đã xây dựng dịch vụ công mức 3, 4) hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ).
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ và tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu hồ sơ chưa đảm bảo).
Bước 3: Sở Nội vụ giải quyết hồ sơ hoặc tham mưu cơ quan cấp trên giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Tổ chức kiểm tra, sát hạch; trình UBND thành phố xem xét, quyết định.
Bước 5: Cơ quan, đơn vị đến Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ nhận kết quả hoặc nhận qua đường bưu chính công ích (nếu đăng ký sử dụng dịch vụ) theo thời hạn hẹn trả quy định.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 ngày làm việc - Tại Sở Nội vụ (gồm kiểm tra hồ sơ, tổ chức sát hạch): 20 ngày làm việc; - Tại UBND thành phố: 10 ngày làm việc.: Khác
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Trực tuyến 30 ngày làm việc - Tại Sở Nội vụ (gồm kiểm tra hồ sơ, tổ chức sát hạch): 20 ngày làm việc; - Tại UBND thành phố: 10 ngày làm việc.: Khác
Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dichvucong.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 30 ngày làm việc - Tại Sở Nội vụ (gồm kiểm tra hồ sơ, tổ chức sát hạch): 20 ngày làm việc; - Tại UBND thành phố: 10 ngày làm việc.: Khác
Nộp hồ sơ qua đường bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt và có chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bản chính: 0
Bản sao: 1
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Văn bản đề nghị tiếp nhận của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trong đó phải nêu số chỉ tiêu biên chế được giao mà chưa sử dụng của cơ quan, đơn vị; đồng thời cử nhân sự tham gia Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo Quyết định số 1125/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố; kèm theo Bản mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển tương ứng với từng trường hợp đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển; Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Văn bản đồng ý của cơ quan, đơn vị nơi người được đề nghị tiếp nhận đang công tác khi được đề nghị xét chuyển thành công chức của cơ quan, đơn vị khác; Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Bản Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 2c-BNV/2008, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Mau 2C.BNV-So yeu ly lich can bo, cong chuc.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (trừ trường hợp là người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quân đội, công an và người làm công tác cơ yếu); Bản chính: 1
Bản sao: 0
7. Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác; Bản chính: 1
Bản sao: 1
8. Bản sao sổ bảo hiểm xã hội, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Bản chính: 0
Bản sao: 1
9. Bản sao quyết định tuyển dụng vào viên chức; Bản chính: 0
Bản sao: 1
10. 02 ảnh cỡ 3x4cm (thời gian chụp ảnh không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển và ghi rõ họ và tên, năm sinh của người đăng ký thi tuyển ở phía sau ảnh); Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
Cơ quan có thẩm quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnhSở Nội vụ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện 1. Văn bản trả lời
2. Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
22/2008/QH12 Luật Cán bộ, công chức 2008-11-13 Quốc Hội
24/2010/NĐ-CP Nghị định 2010-03-15 Chính phủ
05/2012/TT-BNV Thông tư 2012-10-24 Bộ Nội vụ
58/2010/QH12 Luật Viên chức 2010-11-15 Quốc Hội
13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; 2010-12-30 Bộ Nội vụ
02/2008/QĐ-BNV Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công 2008-10-06 Bộ Nội vụ
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Nghị định số Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 2004-12-14 Chính phủ
06/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. 2017-03-08 UBND Thành phố Đà Nẵng
115/2020/NĐ-CP Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 2020-09-25 Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức phải đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Đơn vị cập nhật quyết định xếp lương gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức lên phần mềm quản lý cán bộ, công chức trước khi nộp hồ sơ. Trường hợp chưa cập nhật thì nộp bản sao của quyết định.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

34712593