Nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố)

Mã thủ tục 1.009276
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố).
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này và nộp trực tuyến (đối với các hồ sơ đã xây dựng dịch vụ công mức 3, 4) hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ).
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ và tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu hồ sơ chưa đảm bảo).
Bước 3: Sở Nội vụ giải quyết hồ sơ hoặc tham mưu cơ quan cấp trên giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Cơ quan, đơn vị đến Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ nhận kết quả hoặc nhận qua đường bưu chính công ích (nếu đăng ký sử dụng dịch vụ) theo thời hạn hẹn trả quy định.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 08 ngày làm việc - Tại Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc; - Tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc.: Khác
Nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Trực tuyến 08 ngày làm việc - Tại Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc; - Tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc.: Khác
Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dichvucong.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 08 ngày làm việc - Tại Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc; - Tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc.: Khác
Nộp hồ sơ qua đường bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Văn bản đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung của cơ quan, đơn vị trong đó nêu rõ kết quả xếp loại chất lượng và xử lý kỷ luật (nếu có) trong thời gian giữ bậc lương. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
Cơ quan có thẩm quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Uỷ ban nhân dân huyệnSở, ban, ngành cấp tỉnh
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Nghị định số Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 2004-12-14 Chính phủ
08/2013/TT-BNV Thông tư số 08/2013/TT-BNV 2013-07-31 Bộ Nội vụ
07/2017/QĐ-UBND Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý 2017-03-08 UBND Thành phố Đà Nẵng
06/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. 2017-03-08 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Đối tượng được nâng lương thường xuyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố là Chủ tịch UBND quận, huyện; Giám đốc, Phó Giám đốc sở, ban, ngành; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố.
2. Tiêu chuẩn để CBCCVC được nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung là xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ trở lên
3. Đơn vị cập nhật quyết định xếp lương gần nhất lên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, trường hợp chưa cập nhật nộp bản sao hợp lệ.
4. Đối với nâng bậc lương thường xuyên:
- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức; đơn vị cập nhật quyết định xếp lương gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức lên phần mềm quản lý cán bộ, công chức trước khi nộp hồ sơ;
- Thời gian giữ bậc trong ngạch: Đối với những công chức, viên chức từ ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003) và tương đương trở lên đến ngạch chuyên viên chính (mã số ngạch: 01.002) và tương đương: Sau 03 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch;
5. Đối với nâng phụ cấp thâm niên vượt khung:
Cán bộ, công chức, viên chức đã có 3 năm (đủ 36 tháng) xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
6. Tiêu chuẩn để được nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung:
- Đối với cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.
- Đối với viên chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

34705254