Thủ tục thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Mã thủ tục 1.009142
Số quyết định 3710/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (UBND quận, huyện)
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, đơn vị hoàn thiện theo quy định và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch xử lý .
Bước 3: Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định, báo cáo kết quả thực hiện:
- Nếu hồ sơ không đạt theo yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng văn bản chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, đơn vị.
- Nếu hồ sơ đầy đủ thi tham mưu quyết định trình lãnh đạo phòng ký nháy và chuyển cho lãnh đạo UBND cấp huyện.
Bước 4: Lãnh đạo UBND cấp huyện ký ban hành quyết định và chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, đơn vị.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp + Thời gian thẩm định: • Đối với gói thầu quy mô nhỏ: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. • Đối với gói thầu còn lại: 09 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + Thời gian phê duyệt: • Đối với gói thầu quy mô nhỏ: 05 ngày. • Đối với các gói thầu còn lại: 07 ngày.: Khác

Lệ phí:

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý điều hành dự án; TT De nghi phe duyet ket qua lua chon nha thau goi thau.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu và các tài liệu liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Biên bản mở thầu và các tài liệu liên quan trong quá trình mời thầu; Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Báo cáo đánh giá hồ sơ mời thầu/hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia và các tài liệu liên quan đến quá trình chấm thầu; Bản chính: 1
Bản sao: 0
7. Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
8. Quyết định thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu kèm theo Chứng chỉ tham gia khóa học về lựa chọn nhà thầu của các thành viên; Bản chính: 1
Bản sao: 0
9. Thông báo mời thầu và các văn bản khác có liên quan; Bản chính: 1
Bản sao: 0
10. Hồ sơ dự thầu của các đơn vị tham gia dự thầu (kể cả hồ sơ năng lực của các nhà thầu). Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân huyện
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
23/2015/TT-BKHĐT Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT 2015-12-21
43/2013/QH13 Luật 43/2013/QH13 2013-11-26 Quốc Hội
19/2015/TT-BKHĐT Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT 2015-11-27
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
04/2017/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 2017-11-15 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
63/2014/NĐ-CP Nghị định 63/2014/NĐ-CP 2014-06-26
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36517080