Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Mã thủ tục DN1.000000
Lĩnh vực Việc làm - an toàn lao động
Thông tin công bố
  • Số QĐ:
  • Ngày hiệu lực:
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

450.000 đồng (Hiện nay Sở đang đề xuất UBND thành phố trình HĐND thành phố kỳ họp giữa năm 2021)

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Đơn vị, doanh nghiệp

Cách thức thực hiện

 

Đơn vị, doanh nghiệp khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ qua Mục Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.danang.gov.vn; Sau khi nhận được trả lời kết quả hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động là phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Điều kiện thực hiện

1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày;
2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ;
3. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.
4. Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
5. Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.
Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Số bộ hồ sơ

01 (bộ)

Kết quả thực hiện

Giấy phép lao động

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.danang.gov.vn;
Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo thành phần thì yêu cầu bổ sung hoàn thiện, nếu hồ sơ đảm bảo theo quy định thì chuyển hồ sơ trực tuyến đến Phòng Việc làm - An toàn lao động. 
Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động nghiên cứu hồ sơ theo quy định tham mưu cho Lãnh đạo Sở gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do và chuyển kết quả đến Bộ phận TN&TKQ kết thúc quy trình hồ sơ; 
Bước 4: Bộ phận TN&TKQ thông báo cho đơn vị, doanh nghiệp đến nhận kết quả theo phiếu hẹn.
Bước 5: Đơn vị, doanh nghiệp nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả (Bản chính giấy phép lao động) tại Bộ phận TN&TKQ hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của người sử dụng lao động.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020;
2. Hai (02) ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ.
7. Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp. Lưu ý: Giấy tờ quy định tại các 3, 4, 6 và 7 là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021)

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36524115