Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Y tế (116 thủ tục )

 • 1
  Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ (mức độ 4)
  Sở Y tế
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (mức độ 4)
  Sở Y tế
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (mức độ 4)
  Sở Y tế
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc (mức độ 4)
  Sở Y tế
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) (mức độ 4)
  Sở Y tế
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (mức độ 4)
  Sở Y tế
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36517172