Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công UBND quận Liên Chiểu (234 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (mức độ 3)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (mức độ 4)
  UBND quận huyện
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21754262