Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công UBND xã Hòa Tiến (107 thủ tục)

 • 1
  Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  UBND phường xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
  UBND phường xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Thủ tục đăng ký khai sinh
  UBND phường xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Thủ tục đăng ký kết hôn
  UBND phường xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Thủ tục đăng ký khai tử
  UBND phường xã
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trường hợp ủy quyền cho UBND phường, xã)
  UBND phường xã
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

9989605