Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Ngoại vụ (12 thủ tục )

 • 1
  Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước (Một phần)
  Sở Ngoại vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ (Toàn trình)
  Sở Ngoại vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Thủ tục trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) (trường hợp đối với doanh nhân) (Toàn trình)
  Sở Ngoại vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng (Một phần)
  Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Thủ tục trình cấp phép xuất nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) thành phố Đà Nẵng (Toàn trình)
  Sở Ngoại vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Thủ tục trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) (trường hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức) (Toàn trình)
  Sở Ngoại vụ
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60010132