Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Ngoại vụ (21 thủ tục )

 • 1
  Thủ tục trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
  Sở Ngoại vụ
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Thủ tục trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) (trường hợp đối với doanh nhân)
  Sở Ngoại vụ
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước
  Sở Ngoại vụ
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Thủ tục cấp xác nhận/cấp xác nhận bổ sung định lượng mua hàng miễn thuế/gia hạn sổ mua hàng miễn thuế cho viên chức, nhân viên cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng
  Sở Ngoại vụ
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Thủ tục cấp mới chứng minh thư và thẻ tạm trú cho viên chức, nhân viên cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng
  Sở Ngoại vụ
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại Bộ Ngoại giao
  Sở Ngoại vụ
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

10771027