Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Ngoại vụ (11 thủ tục )

 • 1
  Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước (mức độ 3)
  Sở Ngoại vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Thủ tục trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) (trường hợp đối với doanh nhân) (mức độ 4)
  Sở Ngoại vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ (mức độ 4)
  Sở Ngoại vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại Bộ Ngoại giao (mức độ 3)
  Sở Ngoại vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Thủ tục trình khen thưởng đối ngoại đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài có những đóng góp tích cực cho thành phố Đà Nẵng (mức độ 4)
  Sở Ngoại vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Thủ tục trình mời người nước ngoài vào làm việc (mức độ 4)
  Sở Ngoại vụ
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21317029