Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Giáo dục và Đào tạo (21 thủ tục )

 • 1
  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

10771008