Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Giáo dục và Đào tạo (34 thủ tục )

 • 1
  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (mức độ 4)
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (mức độ 4)
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học (mức độ 4)
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục (mức độ 4)
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (mức độ 4)
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (mức độ 4)
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

15199316