Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Giáo dục và Đào tạo (37 thủ tục )

 • 1
  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (mức độ 4)
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (mức độ 4)
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học (mức độ 4)
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục (mức độ 4)
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (mức độ 4)
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục (mức độ 4)
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

32640418