Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Mã thủ tục 2.002381.000.00.00.H17
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2580/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-07-26
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

25 (hai mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

1. Phí: Mức thu bằng 75% mức thu phí thẩm định an toàn bức xạ cấp giấy phép mới quy định tại Biểu mức thu, cụ thể như sau:

Số TT

Loại thiết bị

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

1

Thiết bị X-quang chụp răng

1 thiết bị

1.500.000

2

Thiết bị X-quang chụp vú

1 thiết bị

1.500.000

3

Thiết bị X-quang di động

1 thiết bị

1.500.000

4

Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường

1 thiết bị

2.250.000

5

Thiết bị đo mật độ xương

1 thiết bị

2.250.000

6

Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình

1 thiết bị

3.750.000

7

Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner)

1 thiết bị

6.000.000

2. Lệ phí: Không có.
3. Chi phí khác: Không có.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức/cá nhân(cơ sở tiến hành công việc bức xạ) có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế đã được cấp phép.

Cách thức thực hiện

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:
1. Nộp trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
2. Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua Bưu điện(dịch vụ bưu chính công ích);
3. Nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cậpTrang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: egov.danang.gov.vn.

Điều kiện thực hiện

45 (bốn mươi lăm) ngày trước khi giấy phép hết hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải đề nghị gia hạn giấy phép. Nếu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đề nghị gia hạn sau thời gian quy định này, tổ chức, cá nhân phải đề nghị cấp giấy phép mới.

Số bộ hồ sơ

01 (một) bộ

Kết quả thực hiện

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).
Bước 2: Sở KH&CN tiến hành thẩm định hồ sơ. Hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển qua bước tiếp theo; hồ sơ không đạt yêu cầu thì thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có). Trường hợp cần thẩm định thực tế thì sẽ tiến hành thẩm định.
- Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).
- Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Sở KH&CN trả kết quả (cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) cho tổ chức/cá nhân theo một trong các hình thức sau tùy theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân:
- Gửi kết quả trực tuyến thông qua Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: egov.danang.gov.vn;
- Trả kết quả trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
- Trả kết quả cho tổ chức qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu kèm theo);
2. Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.
  •  
3. Kết quả đo liều kế cá nhân trong thời gian hiệu lực của giấy phép đề nghị gia hạn;
  •  
4. Bản sao kết quả kiểm xạ;
  •  
5. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị (đối với việc sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ trong y tế);
  •  
6. Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp phép gần nhất (Mẫu kèm theo);
7. Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục V của Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất (Mẫu kèm theo);

* Ghi chú:

- Thông tin trong hồ sơ phải chính xác. Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực ít nhất 45 (bốn lăm) ngày kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận.
- Trường hợp bản sao không được công chứng, chứng thực hoặc được sao y từ bản gốc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân xuất trình hoặc gửi bản chính để đối chiếu.

  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Năng lượng nguyên tử;
2. Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
3. Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
4. Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21721492