Thủ tục trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) (trường hợp đối với doanh nhân)

Mã thủ tục 1.010128
Số quyết định 2691/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) (trường hợp đối với doanh nhân)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công tác lãnh sự
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.
Bước 2:
- Bộ phận TN&TKQ kiểm tra thành phần hồ sơ;
- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ ghi phiếu biên nhận trong đó nêu rõ ngày trả kết quả.
Bước 3: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có công văn lấy ý kiến các cơ quan chức năng gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng; Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố;
Bước 4:
- Trong vòng 07 ngày làm việc các cơ quan chức năng xem xét và trả lời bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng (đối với trường hợp xét cho phép doanh nhân có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng sử dụng thẻ ABTC);
- Trong vòng 20 ngày làm việc, các cơ quan chức năng xem xét và trả lời bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng (đối với trường hợp xét cho phép doanh nhân có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố khác sử dụng thẻ ABTC).
Bước 5: Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến của các cơ quan chức năng, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có văn bản:
- Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với các hồ sơ đủ điều kiện;
- Thông báo cho doanh nghiệp nơi doanh nhân làm việc về việc không hoặc chưa đủ điều kiện/cơ sở để xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.
Riêng đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng sẽ đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc để xem xét, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố theo quy định. Nếu quá thời hạn trên, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng không tiếp nhận hồ sơ bổ sung và lưu hồ sơ.
Bước 6: Trong vòng 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản: Cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC gửi Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, các cơ quan liên quan và doanh nghiệp nơi doanh nhân làm việc;
Bước 7: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng để nhận kết quả theo thời gian ghi trên biên nhận hoặc Bộ phận TN&TKQ gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1. Đối với doanh nhân có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng: 14 ngày làm việc (Sở Ngoại vụ: 04 ngày làm việc; Các cơ quan liên quan: 07 ngày làm việc; UBND thành phố: 03 ngày làm việc). 2. Đối với doanh nhân có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố khác: 27 ngày làm việc ( Sở Ngoại vụ: 04 ngày làm việc; Các cơ quan liên quan: 20 ngày làm việc; UBND thành phố: 03 ngày làm việc).: Khác

Lệ phí:

Không

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nghiệp (Mẫu 1); To khai xin phep su dung the ABTC_Mau 1.doc Bản chính: 2
Bản sao: 0
2. Bản sao hộ chiếu; Bản chính: 0
Bản sao: 2
3. Giấy chứng nhận đầu tư; Bản chính: 2
Bản sao: 0
4. Bản sao Quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc văn bản chứng minh chức vụ, vị trí công tác; Bản chính: 0
Bản sao: 2
5. Tài liệu có chứng thực chứng minh khả năng ký kết hợp tác với đối tác nước ngoài như: các loại hợp đồng mua bán giao thương, dịch vụ của doanh nghiệp ký kết với các đối tác nước ngoài, các chứng từ xuất nhập khẩu (L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán) với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC không quá 01 năm tính đến thời điểm xin cấp thẻ ABTC. Nếu là các văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt; Bản chính: 2
Bản sao: 0
6. Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ chứng minh đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội tại địa phương ngoài thành phố Đà Nẵng, cần cung cấp Giấy xác nhận của Bảo hiểm xã hội tỉnh thành đó; Bản chính: 0
Bản sao: 2
7. Bản sao các Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp hoặc doanh nhân (nếu có). Bản chính: 0
Bản sao: 2

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamDoanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, 03 Lý Tự Trọng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC có hiệu lực trong thời gian 3 tháng kể từ ngày ký hoặc văn bản không cho phép sử dụng thẻ ABTC của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
45/2006/QĐ-TTg Quyết định 2006-02-28 Thủ tướng Chính phủ
54/2015/QĐ-TTg Quyết định 2015-10-29 Thủ tướng Chính phủ
28/2016/TT-BCA Thông tư 2016-07-05 Bộ Công an
136/2007/NĐ-CP Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 2007-08-17 Chính phủ
7365-QĐ/TU Quyết định số 7365-QĐ/TU ngày 16/6/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2017-06-16
44/2014/QĐ-UBND Quyết định 44/2014/QĐ-UBND về quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng 2014-12-08
09/2017/QĐ-UBND Quyết định 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND 2017-03-23
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Có hộ chiếu phổ thông.
2. Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh, tham dự các hoạt động kinh tế trong khu vực APEC.
3. Là người làm việc tại các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, kinh doanh thực thụ với doanh thu sản xuất kinh doanh tối thiểu 03 tỷ đồng hoặc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu tương đương 03 tỷ đồng trong năm trước liền kề.
4. Là người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
5. Làm việc tại các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.
6. Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21817588