Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè

Mã thủ tục 1.008644
Số quyết định 2457/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải).
Bước 2: Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
Bước 3: Sở GTVT thẩm định hồ sơ:
a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết.
b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 4: Ngày làm việc
3: Ngày làm việc

Lệ phí:

Mức thu = Diện tích sử dụng vỉa hè (m2) x 0,15% x giá 1,0m2 đất vị trí 01 theo Bảng giá đất ở tại đô thị do UBND thành phố công bố x số tháng sử dụng. * Trường hợp thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi) thì tính thu bằng 50% mức thu nêu trên.

Lệ phí:

Mức thu = Diện tích sử dụng vỉa hè (m2) x 0,15% x giá 1,0m2 đất vị trí 01 theo Bảng giá đất ở tại đô thị do UBND thành phố công bố x số tháng sử dụng. * Trường hợp thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi) thì tính thu bằng 50% mức thu nêu trên.
Đối với trường hợp cấp mới
- Hồ sơ được nộp trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải).
- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.Đối với trường hợp gia hạn giấy phép
- Hồ sơ được nộp trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải).
- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đối với trường hợp sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt:
1. Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo mẫu Phụ lục KCHT-06 hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn PL_KCHT06.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản vẽ mặt bằng vị trí, bản vẽ thiết kế kiểu dáng lắp đặt Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do công trình gây ra nếu có Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Ngoài ra, trường hợp lắp đặt các loại hình quảng cáo phải tuân thủ các quy định hiện hành về hoạt động quảng cáo Bản chính: 0
Bản sao: 0
Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng
1. Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản vẽ mặt bằng vị trí, bản vẽ thiết kế tường rào Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu tường rào xây dựng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do tường rào hoặc công trình xây dựng gây ra nếu có. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu Phụ lục KCHT-06 hoặc Văn bản đề nghị có nội dung đầy đủ các thông tin theo mẫu Phụ lục PL_KCHT06.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện hầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực) và hồ sơ gia cố vỉa hè đối với các trường hợp cần gia cố vỉa hè Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamDoanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy phép
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
100/2013/NĐ-CP Nghị định số 100/2013/NĐ-CP 2013-09-03 Chính phủ
11/2010/NĐ-CP Nghị định 2010-02-24
23/2008/QH12 Luật 23/2008/QH12 2008-11-13
55/2014/QĐ-UBND Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng 2014-12-31 Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
151/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 2018-07-12 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Bộ, Cơ quan ngang Bộ
34/2018/QĐ-UBND Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2018-10-06 Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
24/2019/QĐ-UBND Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. 2019-05-02 Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21722337