Xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán năm đối với các đơn vị HCSN

Mã thủ tục 1.008872
Số quyết định 2909/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ tài chính khác của Nhà nước
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các đơn vị gửi hồ sơ báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đến Sở Tài chính (qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở hoặc qua dịch vụ bưu chính) để kiểm tra theo danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ của các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán năm của đơn vị theo danh mục nêu trên, nếu thiếu thì yêu cầu đơn vị bổ sung. Thực hiện xét duyệt/ thẩm định quyết toán năm của đơn vị, lập Biên bản và ra Thông báo xét duyệt/ thẩm định quyết toán năm trình Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.
Bước 3: Chuyển kết quả Thông báo xét duyệt/ thẩm định quyết toán năm đến đơn vị.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30: Ngày làm việc
Đơn vị gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ http://www.taichinh.danang.gov.vn, hoặc qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở hoặc tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.
Trực tuyến 30: Ngày làm việc
Đơn vị gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ http://www.taichinh.danang.gov.vn, hoặc qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở hoặc tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.
Dịch vụ bưu chính 30: Ngày làm việc
Đơn vị gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ http://www.taichinh.danang.gov.vn, hoặc qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở hoặc tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Theo danh mục báo cáo tại Phụ lục đính kèm (bản chính) Danh muc ho so.docx Bản chính: 0
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Thông báo xét duyệt quyết toán năm/ Thông báo thẩm định quyết toán năm
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
20/2018/QĐ-UBND Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND thành phố quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm. 2018-05-15 Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
99/2018/TT-BTC Thông tư 99/2018/TT-BTC 2018-11-01
137/2017/TT-BTC Thông tư 137/2017/TT-BTC 2017-12-25
107/2017/TT-BTC Thông tư 107/2017/TT-BTC 2017-10-10
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21816360