Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Mã thủ tục 1.009263
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này;
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;
Bước 3: Ban Thi đua - Khen thưởng thẩm định hồ sơ lập thủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt;
Bước 4: Tổ chức đến Bộ phận TNTKQ Ban Thi đua - Khen thưởng nhận kết quả theo thời gian hẹn trả quy định.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 04: Ngày làm việc
I. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Ban Thi đua - Khen thưởng.
II. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
- Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 02 ngày làm việc;
- Tại UBND thành phố: 02 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 04: Ngày làm việc
I. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp đến Bộ phận TNTKQ Ban Thi đua - Khen thưởng qua đường văn thư, bưu điện.
II. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
- Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 02 ngày làm việc;
- Tại UBND thành phố: 02 ngày làm việc.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm Bảng tóm tắt thành tích (đối với trường hợp đề nghị từ 02 tập thể, cá nhân trở lên); Bản chính: 2
Bản sao: 0
2. Tờ trình đề nghị khen thưởng trong đó nêu tóm tắt thành tích (đối với trường hợp đề nghị 01 tập thể, cá nhân). Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Ban Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền UBND Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban thi đua - Khen thưởng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định và Bằng khen
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
91/2017/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP 2017-07-31 Chính phủ
16/2018/QĐ-UBND Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND 2018-06-25 UBND tỉnh Quảng Bình
15/2003/QH11 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003-11-26 Quốc Hội
39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013-11-16 Quốc Hội
08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 2017-10-27 Bộ Nội vụ
16/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 2018-04-10 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21816084