Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố

Mã thủ tục 2.002333.000.00.00.H17
Lĩnh vực Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 4096/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-10-29
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cách thức thực hiện

1. Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư, TTHC thành phố Đà Nẵng
2. Thông qua hệ thống bưu chính.

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

06 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc).

Kết quả thực hiện

Thông báo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về chương trình, dự án.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ khoản viện trợ lập văn kiện chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối với dự án viện trợ có nội dung đầu tư công, đầu tư xây dựng phải được xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công và đầu tư xây dựng công trình.
Bước 2: Chủ khoản viện trợ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc gửi hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính.
Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; tiếp nhận hồ sơ, xuất Giấy biên nhận trên Hệ thống Dịch vụ Công của thành phố. Trường hợp nội dung khoản viện trợ vượt quá thẩm quyền quản lý của địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan.
Bước 4: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc không đúng theo quy định, Phòng Kinh tế Đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lãnh đạo Sở ký thông báo nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho Đơn vị tiếp nhận viện trợ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế Đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Sở Tài chính, Công an thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan (nếu có) về việc tiếp nhận khoản viện trợ. Thời gian lấy ý kiến các ngành là 10 ngày làm việc. 
Bước 5: Phòng Kinh tế Đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu trình Lãnh đạo Sở giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của đơn vị tiếp nhận hoặc ý kiến của các Sở, ngành (nếu có). 
Bước 6: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt chương trình, dự án trong thời hạn 05 ngày làm việc.  
Bước 7: Đơn vị tiếp nhận viện trợ nhận Quyết định phê duyệt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn bản đề nghị phê duyệt chương trình, dự án;

 

2. Văn bản nhất trí cung cấp viện trợ của Bên cung cấp viện trợ;

 

3. Văn kiện chương trình, dự án;
4. Văn kiện chương trình, dự án phải được xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công và đầu tư xây dựng công trình;

 

5. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (không áp dụng với trường hợp Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương nước ngoài): 
+ Đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam: Bản sao Giấy đăng ký do cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp; 
+ Đối với cá nhân cung cấp viện trợ: Bản sao công chứng hộ chiếu còn hiệu lực; 
+ Đối với các bên cung cấp viện trợ khác: Bản sao công chứng giấy tờ hợp lệ chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức.

 

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;
2. Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2020).
3. Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21815788