Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm B, C vốn ngân sách thành phố

Mã thủ tục 1.008840
Số quyết định 2659/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm B, C vốn ngân sách thành phố
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần và chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.
Bước 3: Trong vòng 01 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Lãnh đạo phòng xem xét; chuyển chuyên viên phụ trách thẩm định.
Bước 4: Chuyên viên phụ trách thẩm định kiểm tra hồ sơ và có Công văn gửi Sở Tài chính tham gia có ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn và gửi các Sở, ngành liên quan tham gia có ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Thời gian tham gia ý kiến của các đơn vị là 04 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 5: Trong vòng 10 ngày, Chuyên viên phụ trách thẩm định thực hiện thẩm định và tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định (nếu dự án đủ điều kiện) hoặc dự thảo văn bản phản hồi về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (nếu dự án chưa đủ điều kiện).
Bước 6: Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong vòng 02 ngày.
Bước 7: Bộ phận văn thư tiếp nhận, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thông báo cho Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư đến nhận trong vòng 01 ngày.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Thời hạn thẩm định (kể cả dự án nhóm B và dự án nhóm C): 18 ngày (bao gồm thời gian lấy ý kiến của Sở Tài chính và các đơn vị liên quan là 04 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. Trường hợp dự án cần kiểm tra thực tế thì thời gian kéo dài thêm 03 ngày.: Khác
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án. Mau 05_TT DE NGHI THAM DINH.docx Bản chính: 2
Bản sao: 0
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có chữ ký, đóng dấu của Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư; Bản vẽ Thiết kế sơ bộ kèm theo. Bản chính: 2
Bản sao: 0
3. Báo cáo thẩm định nội bộ; Bản chính: 2
Bản sao: 0
4. Văn bản đồng ý chủ trương đầu tư hoặc dự án thuộc danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bản chính: 2
Bản sao: 0
5. Quyết định kèm theo bản vẽ quy hoạch Tổng mặt bằng được duyệt (đối với các dự án xây dựng tại địa điểm mới hoặc dự án mở rộng có yêu cầu phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng); Bản chính: 2
Bản sao: 0
6. Văn bản xác định giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng có xác nhận của chủ đầu tư và UBND quận, huyện tại khu vực thực hiện dự án (đối với các dự án có bồi thường giải phóng mặt bằng) (nếu có); Bản chính: 2
Bản sao: 0
7. Các văn bản khác có liên quan (nếu có). Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Sở Tài chínhCác Sở, ngành cấp tỉnh
Kết quả thực hiện - Trường hợp dự án đủ điều kiện: Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án. - Trường hợp dự án chưa đủ điều kiện: Văn bản phản hồi của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
59/2015/NĐ-CP Nghị định 59/2015/NĐ-CP 2015-06-18 Chính phủ
50/2014/QH13 Luật 2014-06-18 Quốc Hội
46/2015/NĐ-CP nghị định 2015-05-12 Chính phủ
42/2017/NĐ-CP Nghị định 2017-04-05 Chính phủ
68/2019/NĐ-CP Nghị định 2019-08-14 Chính phủ
39/2019/QH14 Luật 39/2019/QH14 2019-06-13
16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 2019-12-26 Bộ Xây dựng
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
09/2019/TT-BXD Thông tư 09/2019/TT-BXD 2019-12-26
40/2020/NĐ-CP Nghị định 40/2020/NĐ-CP 2020-04-06
288/2020/NQ-HĐND Về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C 2020-03-13 Hội đồng nhân dân tỉnh
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Các đối tượng, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21818734