Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mã thủ tục 1.008844
Số quyết định 2659/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Lãnh đạo phòng xem xét chuyển chuyên viên thẩm định trong 01 ngày.
Bước 4: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thực hiện kiểm tra thẩm định trong thời gian 03 ngày.
Bước 5: Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong 01 ngày.
Bước 6: Gửi hồ sơ lên Văn phòng UBND thành phố trình Lãnh đạo UBND thành phố trong vòng 03 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo UBND thành phố xem xét phê duyệt trong vòng 01 ngày.
Bước 8: Bộ phận văn thư tiếp nhận, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thông báo Chủ đầu tư dự án đến nhận trong vòng 01 ngày.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. Trong đó, Thời hạn giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 05 ngày; Thời hạn giải quyết tại UBND thành phố: 05 ngày.: Khác
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1.Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư..docx Bản chính: 2
Bản sao: 0
2.Quyết định phê duyệt Dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật Bản chính: 2
Bản sao: 0
3.Văn bản cho phép thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu (nếu có) Bản chính: 2
Bản sao: 0
4.Bản vẽ thiết kế thi công, dự toán hoặc chứng từ thẩm định giá được duyệt và các văn bản pháp lý khác có liên quan. Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm hành chính thành phố, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
49/2014/QH13 Luật 49/2014/QH13 2014-06-18
50/2014/QH13 Luật 50/2014/QH13 2014-06-18
63/2014/NĐ-CP Nghị định 63/2014/NĐ-CP 2014-06-26
68/2019/NĐ-CP Nghị định 68/2019/NĐ-CP 2019-08-14
59/2015/NĐ-CP Nghị định 59/2015/NĐ-CP 2015-06-18
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21815762