Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Mã thủ tục 1.005053.000.00.00.H17
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2336/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-07-03
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

 14 ngày làm việc.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có. 

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Không có
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học của giám đốc Sở GDĐT

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giáo dục và đạo tạo, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học. 
2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm; đơn cam kết làm giám đốc trung tâm; danh sách giáo viên dự kiến; bản sao có chứng thực bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ có liên quan; cam kết đồng ý giảng dạy. 
3. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh. 
4. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
Căn cứ pháp lý
1. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 
2. Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017.
3. Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
4. Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT.
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21721565