Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mã thủ tục 1.000459.000.00.00.H17
Lĩnh vực Việc làm - an toàn lao động
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 6170 /QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực:
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Đơn vị, doanh nghiệp

Cách thức thực hiện

Đơn vị, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.danang.gov.vn; Sau khi nhận được trả lời hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Điều kiện thực hiện
Trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc người sử dụng lao động phải đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Văn bản xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.danang.gov.vn; trừ các trường hợp quy định tại khoản 4, 6 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động và khoản 1, 2, 8 và 11 Điều 7 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.
Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo thành phần thì yêu cầu bổ sung hoàn thiện, nếu hồ sơ đảm bảo theo quy định thì chuyển hồ sơ trực tuyến đến Phòng Việc làm - An toàn lao động.
Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động nghiên cứu hồ sơ theo quy định tham mưu cho Lãnh đạo Sở cấp giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do và chuyển kết quả đến Bộ phận TN&TKQ kết thúc quy trình hồ sơ;
Bước 4: Bộ phận TN&TKQ thông báo cho đơn vị, doanh nghiệp đến nhận kết quả theo phiếu hẹn.
Bước 5: Đơn vị, doanh nghiệp nhận có thể nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của người sử dụng lao động.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 09/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;
2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP;

 

3. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

 

4. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

 

5. Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

 

Lưu ý: Các giấy tờ quy định tại điểm 2, 3 và 5 là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và có chứng thực trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021).

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20989444