Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Mã thủ tục 1.008755
Số quyết định 3104 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Sở Thông tin và Truyền thông)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng của thủ tục này và thực hiện chuyển đổi thành hồ sơ điện tử (dạng pdf).
Bước 2: Truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://www.tttt.danang.gov.vn để nộp hồ sơ điện tử theo hướng dẫn.
Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định:
++ Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đủ điều kiện thẩm định (không có các văn bản liên quan đến dự án đã được phê duyệt trước đó theo Điểm c của thủ tục này): Sở Thông tin và Truyền thông không tổ chức thẩm định mà có văn bản trả hồ sơ và nêu rõ lý do.
++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc trả hồ sơ.
Trường hợp tổ chức nộp lại hồ sơ sửa đổi, bổ sung mà không đầy đủ các thành phần theo quy định, không bảo đảm yêu cầu để thẩm định thì hồ sơ xem như không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung của tổ chức.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (không đáp ứng đầy đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục): Bộ phận Một cửa sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối.
Thông tin xử lý hồ sơ sẽ được thông báo bằng tin nhắn đến điện thoại di động của người nộp hồ sơ.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 02363.840.124; điện thoại: 02363.881.888 (số máy lẻ 423) hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ).: Khác

Lệ phí:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, cụ thể: Mức thu phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Tổ chức, cá nhân có thể thanh toán lệ phí qua Cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp trên Hệ thống Egov

Trực tuyến 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ).: Khác

Lệ phí:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, cụ thể: Mức thu phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Tổ chức, cá nhân có thể thanh toán lệ phí qua Cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp trên Hệ thống Egov

Dịch vụ bưu chính 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ).: Khác

Lệ phí:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, cụ thể: Mức thu phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Tổ chức, cá nhân có thể thanh toán lệ phí qua Cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp trên Hệ thống Egov

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu (Mẫu KHTC 08), trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia; To trinh phe duyet ket qua lua chon nha thau (Mau KHTC 08).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Biên bản thương thảo hợp đồng (đính kèm biên bản đối chiếu tài liệu theo Phụ lục 3C Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT) Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu, tài liệu làm rõ hồ sơ, Quyết định thành lập tổ chuyên gia, chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia, Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên gia (theo Phụ lục 5 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT) và những tài liệu khác có liên quan; trường hợp đã tiến hành thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì chỉ gửi biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính và bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Lưu ý: Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, tài liệu làm rõ hồ sơ: đề nghị đóng thành tập, có bìa. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Ghi chú: Đối với trường hợp chỉ định thầu, các nội dung thông tin đóng thầu, mở thầu phải được thể hiện trong Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Bản chính: 0
Bản sao: 0
(Văn bản của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải có chữ ký số hoặc bản scan có chữ ký và đóng dấu đỏ). Bản chính: 0
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đối với hồ sơ đạt yêu cầu)
Công văn đề nghị bổ sung, làm rõ hồ sơ trình thẩm định (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu)
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
18/2019/QĐ-UBND Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hoá, dịch vụ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 2019-03-11
43/2013/QH13 Luật 43/2013/QH13 2013-11-26
63/2014/NĐ-CP Nghị định 63/2014/NĐ-CP 2014-06-26
58/2016/TT-BTC Thông tư 58/2016/TT-BTC 2016-03-29
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đã có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21720002