Xác nhận viện trợ đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài trực tiếp cho địa phương

Mã thủ tục 1.008873
Số quyết định 2909/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Xác nhận viện trợ đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài trực tiếp cho địa phương (dịch vụ công trực tuyến mức 4)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ tài chính khác của Nhà nước
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ, biểu mẫu, kê khai đầy đủ các tài liệu trong Tờ khai xác nhận viện trợ (XNVT) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu và nội dung do mình kê khai, gửi Sở Tài chính qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở (đơn vị nộp trực tuyến)
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển hồ sơ phòng chuyên môn;
Bước 3: Phòng chuyên môn kiểm tra tính chính xác của Tờ khai và các chứng từ kèm theo; đối chiếu với hồ sơ tài liệu pháp lý; chứng từ chứng minh viện trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho dự án, cơ quan, đơn vị; tỷ giá quy đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam và các hồ sơ liên quan khác, trình ký Tờ khai xác nhận viện trợ.
Bước 4: Sau khi Lãnh đạo Sở ký Tờ khai XNVT, phòng chuyên môn vào sổ theo dõi Tờ khai xác nhận viện trợ đã được ký duyệt, chuyển trả kết quả lại cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 6: Ngày làm việc
Trường hợp có khó khăn trong việc lập hồ sơ trực tuyến (không có máy tính, máy scan, đường truyền không ổn định,...) thì có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Trực tuyến 6: Ngày làm việc
Đơn vị gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ http://www.taichinh.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 6: Ngày làm việc
Trường hợp có khó khăn trong việc lập hồ sơ trực tuyến (không có máy tính, máy scan, đường truyền không ổn định,...) thì có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
3. Các tài liệu, chứng từ cụ thể để chứng minh hàng hoá (bằng hiện vật); các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (bản sao) Bản chính: 0
Bản sao: 1
Nếu nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài chính thì nộp 06 bộ Bản chính: 0
Bản sao: 0
1. Tờ khai xác nhận viện trợ của đơn vị (bản chính) Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Giấy báo có kinh phí viện trợ; Văn kiện chương trình, dự án và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền; Hiệp định, thoả thuận hoặc cam kết quốc tế về viện trợ. Kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách hoặc thông báo phân bổ vốn viện trợ. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Tờ khai xác nhận viện trợ
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
93/2009/NĐ-CP Nghị định 93/2009/NĐ-CP 2009-10-22
225/2010/TT-BTC Thông tư 225/2010/TT-BTC 2010-12-31
109/2007/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu Ngân sách nhà nước 2007-09-10 Bộ Tài chính
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21816410