Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (71 thủ tục )

 • 1
  Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (mức độ 4)
  Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân (mức độ 4)
  Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (mức độ 3)
  Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (mức độ 4)
  Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động (mức độ 4)
  Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mức độ 4)
  Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18828827