Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (73 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp thành phố (mức độ 3)
  Chi cục chăn nuôi và thú y
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (mức độ 4)
  Chi cục Thuỷ sản
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (mức độ 3)
  Chi cục Thuỷ sản
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) (mức độ 4)
  Chi cục Thuỷ sản
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (mức độ 3)
  Chi cục chăn nuôi và thú y
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đối với dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đơn vị trực thuộc Sở quản lý (mức độ 4)
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17880081