Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Tài nguyên và Môi trường (107 thủ tục )

 • 1
  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) (mức độ 4)
  Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mức độ 4)
  Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (mức độ 4)
  Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mức độ 4)
  Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (mức độ 4)
  Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17881814