Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Tư pháp (121 thủ tục )

 • 1
  Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (mức độ 4)
  Sở Tư pháp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp trích lục bản sao giấy tờ hộ tịch (mức độ 4)
  Sở Tư pháp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (mức độ 4)
  Sở Tư pháp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Phục hồi danh dự (mức độ 4)
  Sở Tư pháp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (mức độ 4)
  Sở Tư pháp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (mức độ 4)
  Sở Tư pháp
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17885991